Att söka till ett programinriktat individuellt alternativ, IMR

Om du inte är behörig till ett nationellt program kan du söka en IMR-plats, det vill säga en plats till ett Programinriktat individuellt alternativ

Programinriktat individuellt val, IMR, är en utbildning som har för avsikt att leda till att du senare blir antagen till ett yrkesprogram. På IMR läser du de kurser som saknas för behörighet samtidigt som du följer ett nationellt program baserat på din individuella studieplan.

Efter genomförd utbildning får du ett gymnasieintyg. Det långsiktiga målet är att du på IMR blir behörig och går över till ett nationellt gymnasieprogram och tar efter tre år på gymnasiet ut din examen samtidigt som dina jämnåriga klasskamrater.

Behörighetskrav till IMR
För att vara behörig att söka till IMR ska du lägst ha betyget E i svenska/svenska som andraspråk + engelska eller matematik + 4 ämnen. 
Ett andra alternativ är att du har lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk + engelska + matematik + 3 ämnen.

Ansökningsprocessen
I ansökningsprocessen ska du i första hand söka de nationella yrkesprogrammet du är intresserad av ifall du blir behörig, därefter söker du IMR-platser. Det kan skilja sig mellan olika kommuner på vilka program de erbjuder IMR 

Programinriktat individuellt val måste inte erbjudas av på alla yrkesprogram och kan därför saknas helt på vissa skolor.

Antagningsbesked via brev eller telefonsamtal
Det kommer inte stå på ditt preliminära besked om du är antagen eller reserv till IMR på grund av att skolorna beslutar efter slutlig antagning (senast i augusti) hur många IMR platser som ska finnas. Det kan alltså tillkomma platser fram till skolan börjar.

Har du antagits till IMR meddelas du via brev eller telefonsamtal i augusti.