Att söka till Programinriktat val, IMV

Om du inte är behörig till ett nationellt program kan du söka en IMV-plats, det vill säga en plats till Programinriktat val.

Programinriktat val, IMV, är en utbildning som har för avsikt att leda till att du senare blir antagen till ett nationellt program. På IMV läser du de kurser som saknas för behörighet samtidigt som du följer ett nationellt program baserat på din individuella studieplan.

Efter genomförd utbildning får du ett gymnasieintyg. Det långsiktiga målet är att du på IMV blir behörig och går över till ett nationellt gymnasieprogram och tar efter tre år på gymnasiet ut din examen samtidigt som dina jämnåriga klasskamrater.

Behörighetskrav till IMV
För att vara behörig att söka till IMV ska du lägst ha betyget E i svenska/svenska som andraspråk + engelska eller matematik + 4 ämnen. 
Ett andra alternativ är att du har lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk + engelska + matematik + 3 ämnen.

Ansökningsprocessen
I ansökningsprocessen ska du i första hand söka de nationella program du är intresserad av ifall du blir behörig, därefter söker du IMV-platser. Det kan skilja sig mellan olika kommuner på vilka program de erbjuder IMV. 


Antagningsbesked 
Den 1 juli kan du logga in på webbansökan och se om du blivit antagen eller är reserv till IMV.