Att söka till IMPRO

Om du inte är behörig till ett nationellt program kan du söka en IMPRO-plats, det vill säga en plats till ett Programinriktat individuellt alternativ

Programinriktat individuellt val (förkortning PRO eller IMPRO där IM står för Introduktionsprogrammen) är en utbildning som har för avsikt att leda till att du senare blir antagen till ett yrkesprogram. På IMPRO läser du de kurser som saknas för behörighet samtidigt som du följer ett nationellt program baserat på din individuella studieplan.

Efter genomförd utbildning får du ett gymnasieintyg. Det långsiktiga målet är att du på IMPRO blir behörig och går över till ett nationellt gymnasieprogram och tar efter tre år på gymnasiet ut din examen samtidigt som dina jämnåriga klasskamrater.

Behörighetskrav till IMPRO
För att vara behörig att söka till IMPRO ska du lägst ha betyget E i svenska/svenska som andraspråk + engelska eller matematik + 4 ämnen. 
Ett andra alternativ är att du har lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk + engelska + matematik + 3 ämnen.

Ansökningsprocessen
I ansökningsprocessen ska du i första hand söka de nationella yrkesprogrammet du är intresserad av ifall du blir behörig, därefter söker du IMPRO-platser. Det kan skilja sig mellan olika kommuner på vilka program de erbjuder IMPRO. 

Programinriktat individuellt val måste inte erbjudas av på alla yrkesprogram och kan därför saknas helt på vissa skolor.

Antagningsbesked via brev eller telefonsamtal
Det kommer inte stå på ditt preliminära besked om du är antagen eller reserv till IMPRO på grund av att skolorna beslutar efter slutlig antagning (senast i augusti) hur många IMPRO platser som ska finnas. Det kan alltså tillkomma platser fram till skolan börjar.

Har du antagits till IMPRO meddelas du via brev eller telefonsamtal i augusti.