Kreativt arbetande ungdomar

Om du inte blir behörig

Introduktionsprogrammet (IM) är för dig som inte blivit godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna börja ett nationellt gymnasieprogram.

På Introduktionsprogrammet finns fyra inriktningar:

 • Programinriktat val (tidigare Programinriktat individuellt val (PRIV) och      Preparandutbildning)
 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ (tidigare Individuellt val)
 • Språkintroduktion

Läs mer om introduktionsprogrammet här.


Programinriktat val och Yrkesintroduktion kan utformas både för en grupp elever och för enskilda elever. Om utbildningen utformas för en grupp elever ska den planeras i förväg och vara sökbar.


Inom Skaraborg finns följande Programinriktat val (IMV) och Yrkesintroduktion (IMY) för grupp sökbara via inlogg här på utbildningskaraborg.se:


Programinriktat val (IMV)

 • Drottning Blankas Gymnasieskola, Skövde
  • IMV;  Barn- och fritidsprogrammet
  • IMV;  Hantverksprogrammet
 • Praktiska Skövde
  • IMV;  Bygg- och anläggningsprogrammet
  • IMV;  Handels- och administrationsprogrammet
  • IMV;  Hantverksprogrammet
  • IMV;  Naturbruksprogrammet
  • IMV;  Vård- och omsorgsprogrammet
 • Olinsgymnasiet, Skara
  • IMV; Estetiska programmet
 • Vänergymnasiet, Mariestad
  • IMV; Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Naturbruk
  • IMV; Naturbruksprogrammet

 

Yrkesintroduktion (IMY)

 • Tibro Kompetenscenter
  • IMY; Fordon- och transportprogrammet
  • IMY; Industritekniska programmet
 • Praktiska Skövde
  • IMY; Handels- och administrationsprogrammet
  • IMY; Vård- och omsorgsprogrammet
 • Naturbruk
  • IMY; Naturbruksprogrammet

 

Det går också att söka Programinriktat val och Yrkesintroduktion individuellt och då söker du via din hemkommun. Din studie- och yrkesvägledare hjälper dig med detta.

 

OBS! Du som är obehörig och har sökt IMV eller IMYRK för grupp via inlogg här får svar först i mitten av augusti om du har fått en plats. Enligt skollagen måste gymnasieskolan första antaga de behöriga eleverna. Meddelande av antagning till dessa platser får du via brev hem.