Nytt introduktionsprogram!

Programinriktat val (IMV) är ett nytt introduktionsprogram som gäller från 1 juli 2019.

Du söker Programinriktat val för grupp via Utbildning Skaraborgs Antagningskansli i omvalsperioden den 15 april – 15 maj.

Programinriktat val för enskild söks via hemkommunen.

Programinriktat val ska vara inriktat mot ett yrkes- eller ett högskoleförberedande nationellt program. Du ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet.

För att bli antagen ska du ha godkända betyg i:
SV/SVA, MA, ENG + tre andra ämnen eller SV/SVA, MA eller ENG + fyra andra ämnen.

 

Klicka på länk för att läsa mer om vad ett introduktionsprogram är och om de fyra introduktionsprogram som finns.

Mer information