Inte antagen!

Har du har inte fått någon gymnasieplats i denna antagning?

Detta kan beror på följande:

  • Du är inte behörig till det nationella program du sökt
  • Du har sökt IMV eller IMV där det tyvärr inte finns några platser
  • Står som reserv på alla dina val

 
Blir du behörig till dina val eller antagen till IMV/IMY under sommaren kommer du att få besked i mitten av augusti då vi göra reservantagningar.

Blir du inte behörig kommer du att kunna läsa på ett Introduktionsprogram.

Vill du göra ett sent omval, ska detta göras via blankett.