Antagningsstatistik

Här kan du se den antagningsstatistiken för 2021 per kommun.

Gå in på länken "statistik per kommun" för att hitta antagningsstatistik 2021. Se bilden ovan hur du kan göra urvalet.

Ni kan även se slutlig antagningsstatistik för tidigare år i PDF-filerna.