Antagningsstatistik

Här kan du se den preliminära antagningsstatistiken för 2021 per kommun.

Gå in på länken "statistik per kommun" för att hitta den preliminära antagningsstatisken. Se bilden ovan hur du kan göra urvalet.

Ni kan även se slutlig antagningsstatistik för tidigare år i PDF-filerna.