Antagningsstatistik

Här kan du se antagningsstatistik och meritvärden.

Gå in på länken "Statistik per kommun" för att hitta antagningsstatistik 2021. 

Ni kan även se slutlig antagningsstatistik för 2021 och lite längre ned tidigare års antagningsstatistik.