Antagningsstatistik

Här finns den senaste antagningsstatistiken.

Öppna PFD filen för att finna information om vilka program som har lediga platser samt meritvärden.