Antagningsstatistik

Här finns den senaste antagningsstatistiken.

I PFD-filen "Slutantagning 2020"  ser du information om vilka program som hade lediga platser samt meritvärden den 1 juli 2020.

OBS! antal lediga platser och meritvärdet förändras kontinuerligt.

Det går att se aktuell antagningsstatistik per kommun och skola genom att klicka på länken "Statistik per kommun".