Antagningskansliet har stängt för 2017

Antagningskansliet har hand om antagningen till gymnasieskolan år 1 fram till den 15 september. Därefter går antagningen över till respektive gymnasieskola.

Antagningskansliet har hand om antagningen till gymnasieskolan år 1 fram till den 15 september. Därefter går antagningen över till respektive gymnasieskola.

Vill du byta program nu vänder du dig direkt till rektorn för det program du vill byta till.