Gymnasiesärskolan

Här finner du information om hur du söker till gymnasiesärskolan, riksgymnasieverksamhet (Rg) för elever med funktionsnedsättning och nationella program med extra stöd.