Hur gör jag min gymnasieansökan

En guide som visar steg för steg hur du ansöker till gymnasiet

Klicka på länken för ansökningsguiden.

Starta guiden genom att klicka på steg 1.

Fortsätt sedan genom att klicka på steg 2 osv.

Du kan när som helst stoppa/pausa guiden eller spela om ett steg.