Alla elever ska söka via Utbildning Skaraborg

Från januari 2020 ska alla elever söka via Utbildning Skaraborgs ansökningswebb till gymnasiet.

Om du är nära att bli obehörig eller är obehörig ska du lägga till val till ett eller flera IM program.

Om du är nära att bli behörig så lägger du först val till nationella program i din ansökan.

Här är de val som finns om du är obehörig eller nära att bli obehörig:

  • IM i sin hemkommun
  • IMV mot…
  • IMY mot …

 

Är det redan klart vilket IM program du ska gå under nästa termin enligt din studieplan behöver du inte söka om.


Den 1 juli får du veta om du har fått en plats på ett nationellt program, IMV/IMY eller en plats på IM i din hemkommun. Du loggar in till webbansökan för att se ditt antagningsbesked och där kan du se uppropstiden.