Anmälan Spridningskonferens InTek

I och med att du anmäler dig till konferensen, kommer dina personuppgifter att förtecknas i en databas. Uppgifterna raderas efter avslutad konferens.
Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter kontakta kursansvarig.

Efternamn
Förnamn
Företag/Kommun/Organsiation
Befattning
E-post
Telefonnummer
Specialkost/andra behov tex syntolkning hörselteknisk utrustning
Skicka anmälan