Avstämningskonferens för Utbildning Skaraborg

Välkommen till Avstämningskonferens för Utbildning Skaraborg den 1 oktober 2019

I enlighet med Samverkansavtalet för gymnasieutbildningarna i Skaraborg ska en avstämningskonferens genomföras efter slutlig antagning till gymnasiet. För att ge kommunerna möjlighet att fatta väl underbyggda beslut kring gymnasieorganisationen, ger Kommunalförbundet information kring sökmönster, antagningsstatistik, omvärldsanalys och andra relevanta fakta.

Inbjudna:
Kommunchefer
Naturbruksförvaltningen
Nämndspresidierna
Skaraborgs skol- och utbildningschefer
Skaraborgs kommunalförbunds direktion
Skolledare fristående huvudmän

Datum:
1 oktober 2019

Tid:
Kl. 14,30 – 15,30 genomgång av årets antagning på gymnasieutbildningarna i Skaraborg.
Fika serveras från kl. 14,00.
Nytt för i år är att nämndspresidierna stannar kvar för fortsatt dialog från kl. 15,30.

Plats:
Skövde eller via Skype, återkommer ang lokal med mejl till anmälda.

Anmäl via att klicka på länken ANMÄLAN senast den 24 september.