Anmälan avslutningskonferens 7/2-2019

I och med att du anmäler dig till konferensen/kursen, kommer dina personuppgifter att förtecknas i en databas. Uppgifterna raderas efter att projektet Vägledning för livet har avslutats. Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter kontakta kursansvarig.

Sista anmälningsdag är 24/1-2019.

Deltagandet i konferensen är kostnadsfritt. Om du får förhinder och lämnar återbud senast 24/1 är avanmälan kostnadsfri. Lämnar du återbud efter sista anmälningsdag 24/1-2019 kommer du att debiteras om en kostnad på 360 kr/person.

Återbud lämnas till Moa Mannesson (kontaktuppgifter finner du i högra hörnet).

Förnamn
Efternamn
Kommun/organisation
Befattning
epost
 Faktureringsadress
Postadress
Postnummer
Postort
Fakturareferens
Övrigt
Skicka