Anmälan slutkonferens

Längre ner på sidan anmäler du dig till slutkonferensen i En skola för alla. I programmet finns fyra valbara parallella seminarier under eftermiddagen, vilket av dem du vill gå på väljer du redan nu. Nedan ser du inriktning för varje seminare.

Anmälan är bindande

Seminarie 1:  Steg1 – motivations och aktivitetshöjande verksamhet för ungdomar som står utanför skola och arbete.
Steg1 har varit plattformen för ungdomar att återta kontrollen över sina liv, skapat möjligheter till stegförflyttningar och gett dem tid och stöd att hitta tillbaka till studier eller arbete.

Seminarie 2: Samverkan för ungas psykiska hälsa
Skolpersonalens vardagsnära kontakt samt elevhälsans breda kompetens ger en unik möjlighet för skolan att upptäcka barn och unga som mår dåligt, ge tidiga insatser och att lotsa till rätt hjälp i annan verksamhet. Inom En skola för alla har fyra pilotkommuner fått möjlighet att testa nya former för samverkan för att främja barn och ungas psykiska hälsa.

Seminarie 3: Det kommunala aktivitetsansvaret
Alla kommuner har ett ansvar för de elever som är under 20 år och varken arbetar eller studerar. Detta seminarium ger inspiration och exempel på hur det kommunala aktivitetsansvaret kan organiseras och utföras för att stötta ungdomar att komma i studier eller arbete.

Seminarie 4: Främja närvaro och inkluderande lärmiljöer
En nyckelfaktor för att lyckas i skolan är att man är i skolan. Men hur arbetar vi för att få elever att vilja komma till skolan? Hur får vi ungdomar att känna sig inkluderade? och hur fångar vi tidigt upp dem som har frånvaro och agerar? under detta seminarium berättar kommuner och skolor om hur de arbetat med att öka motivation, anpassa lärmiljöer, coachande förhållningssätt, främja närvaro, öka medvetenhet kring bemötande och samspel mellan elever och personal.

Under dagen serveras en kycklingrätt.

 

I och med att du anmäler dig, kommer dina personuppgifter att förtecknas i en databas. Uppgifterna raderas efter genomförd träff. Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter kontakta Skaraborgs kommunalförbund.

Förnamn
Efternamn
kommun/verksamhet
Yrke
epost
Välj ett seminarie:
Övrigt
Skicka
 Anmälan är bindande.